برجسته ترین ها

ماژول شمارنده Qli20۱

ماژول شمارنده Qli20۱

ماژول جهت شمارش توسط پایه تحریک مربوطه..

29,000 تومان

Qli110

Qli110

Qli110..

26,000 تومان 29,000 تومان

شاسی ربات Qli112

شاسی ربات Qli112

شاسی ربات Qli112..

22,000 تومان

شاسی ربات Qli11۴

شاسی ربات Qli11۴

شاسی ربات Qli11۴..

120,000 تومان

روبات شش پا Qli115

روبات شش پا Qli115

روبات شش پا Qli115..

69,000 تومان 75,000 تومان

ربات فضا نورد Qli116

ربات فضا نورد Qli116

ربات فضا نورد Qli116این ربات فاقد گلیپر میباشد که جداگانه قابل سفارش است...

150,000 تومان

مینی ربات فوق ارزان

مینی ربات فوق ارزان

مینی ربات فوق ارزان..

15,000 تومان

شاسی ربات Qli118

شاسی ربات Qli118

شاسی ربات Qli118..

19,000 تومان