پشتیبانی

شما می توانید جهت مشاوره رایگان و همچنین پشتیبانی فنی محصولات فروشگاه با دفتر  تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است که پشتیبانی فنی در جهت راهنمایی برای خرید و جهت رفع مشکلات فنی بعد از خرید می باشد.

شماره تماس: 0۹۲۱۴۱۴۹۶۳۱-۰۹۱۴۹۹۴۴۴۱۲
اینستاگرام - تلگرام : Qli.ir

======================================

لازم به ذکر است تمامی محصولات خرید شده از طریق فروشگاه وب سایت از دفتر تبریز ارسال شده و جهت پیگیری سفارش و مسایل مربوط به خرید از فروشگاه با دفتر تبریز تماس حاصل فرمایید.

شماره های تماس دفتر وب سایت:

             شماره تماس: 0۹۲۱۴۱۴۹۶۳۱-۰۹۱۴۹۹۴۴۴۱۲